Lịch sử phát triển của Đại học Kookje Hàn Quốc


LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KOOKJE

I: NĂM 2017 - 2016

. 2017

-       02.08:  Tổ chức lễ tốt nghiệp lần thứ 19 cho 1.600 sinh viên

-       02-27:  Lễ nhận nhiệm kỳ Hiệu Trưởng Jang Byung Jib – 장병집

-       03.02: Bao gồm 20 khoa và 28 chuyên ngành với 1.696 sinh viên nhập học ( cùng 39 sinh viên cho khóa học chuyên sâu)

. 2016

-       02-25: Triển khai dự án trung tâm giới thiệu việc làm

-       02.17: Tổ chức lễ tốt nghiệp lần thứ 18 cho 1.606 sinh viên

-       03.02: Bao gồm 19 khoa 28 chuyên ngành với 1.829 sinh viên nhập học ( khóa học chuyên sâu gồm 33 sinh  viên và 59 sinh viên do các doanh nghiệp ủy thác)

-       12.05: Các khóa học mới như “khoa giáo dục trẻ” và “khoa giáo dục trẻ mầm non” cũng được tiến hành vào năm 2017

II: 2015 – 2011

. 2015

-       02.12: Tổ chức lễ tốt nghiệp lần thứ 17 cho 1.573 sinh viên

-       03.02: Bao gồm 18 khoa và 32 chuyên ngành gồm 2.328 sinh viên nhập học ( khóa học chuyên sâu gồm 39 sinh viên và 69 sinh viên do các doanh nghiệp ủy thác)

-       11.20:  Thành lập khoa Hộ Tá Y Tá với hệ 3 năm

. 2014

-       02.13: Tổ chức lễ tốt nghiệp lần thứ 16 cho 1.568 sinh viên

-       07.07:  Trường Đại học chú trọng vào việc học tập lâu dài đã chọn việc giáo dục liên tục hệ 2 năm

-       07.07: Thành lập khoa Kỹ Thuật Kính với hệ 3 năm

-       10.13: Được đánh giá về cơ sở đào tạo giáo viên cấp độ A

-       11.18: Tiến hành đào tạo cử nhân và các ngành trọng đào tạo chuyên sâu như: chuyên ngành thiết bị ô tô, kinh doanh nhà hang khách sạn

-       12.10: Được chọn là trường Đại Học xuất sắc về hỗ trợ việc làm cho sinh viên   

. 2013

-       02.15: Lễ nhận nhiệm kỳ Hiệu Trưởng Jang Gi Won- 장기원

-       02.13: Tổ chức lế tốt nghiệp lần thứ 15 cho 1.434 sinh viên

-       03.04: Bao gồm 19 khoa với 33 chuyên ngành trong đó có 67 sinh viên do các doanh nghiệp ủy thác

-       07.02: Tiến hành dự án tăng cường năng lực giáo dục

-       08.05: Được chọn là trường đào tạo giáo dục doanh nghiệp lâu dài

-       12.30: Được đánh giá là trường chuẩn do hiệp hội các trường Cao Đẳng trong nước đánh giá

-       12.05: Đào tạo cử nhân và các khoa chuyên sâu như: phúc lợi xã hội, khoa kỹ thuật giao thông

. 2012

-       02.23: Bao gồm 19 khoa với 23 chuyên ngành có 2.247 sinh viên nhập học trong đó coa 105 sinh viên do các doanh nghiệp ủy nhiệm

-       02.15: Tiến hành lễ tốt nghiệp lần thứ 14 gồm 34 chuyên ngành cùng với 1.1413 sinh viên

-       02.13: Hoàn thành xây dựng ký túc xá

. 2011

-       02.17: Bao gồm 35 chuyên ngành cùng với 2.213 sinh viên nhập học

-       02.12: Tiến hành lễ nhiệm kỳ Hiệu Trưởng Lee Jong Yeon lần thứ 8

-       02.10: Tiến hành lễ tốt nghiệp lần thứ 13 bao gồm 18 khoa 36 chuyên ngành cùng với 1.337 sinh viên

-       02.08: Lễ nhận chức Chủ Tịch Quản Trị của Ngài HAN OH MAN

. 2010

-       02.18: Bao gồm 34 chuyên ngành gồm 2.247 sinh viên

-       02.11: Tiến hành lễ tốt nghiệp lần thứ 12 cho 22 chuyên ngành với 1.258 sinh viên.

PHÒNG TS - ĐÀO TẠO

Điện thoại: 024. 6686 1357
Hotlie: 0968 86 86 41


today
Online:
1
vtoday
Truy cập hôm nay:
7
yesterday
Truy cập hôm qua:
16
all
Tổng truy cập:
20045