Tuyển sinh cao đẳng, Đại học

Tuyển sinh thạc sĩ quản lý giáo dục

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ Ban hành theo Quyết định số 2070/QĐ-ĐHH ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế; Căn cứ công văn số 1023/ĐHSP-TTPTNLSP về việc đồng ý...

Xem chi tiết »

tuyển sinh thạc sĩ ngành thú y

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH THÚ Y Căn cứ Thông tư 15/2014/TT-BGD&ĐT, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ; Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ  chuyên ngành Thú Y như sau: 1. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh 1.1....

Xem chi tiết »

văn bằng 2 quản lý đất đai | Liên thông quản lý đất đai

Văn bằng 2 quản lý đất đai | Liên thông quản lý đất đaiMục tiêu đào tạo ngành Quản lý Đất Đai - Nhận diện đúng và vận dụng phù hợp trong một số trường hợp cụ thể những NLCB của CNMLN, tư tưởng HCM và quan điểm, đường lối của Đảng vào cuộc sống và quá trình công tác; - Xác định được những hành vi vi phạm pháp luật...

Xem chi tiết »

Thông báo tuyển sinh cao đẳng tiếng Hàn Quốc

Hàn Quốc là một trong những quốc gia được nhiều du học sinh quốc tế lựa chọn theo học bởi nền giáo dục chất lượng, uy tín, môi trường thân thiện, bằng cấp được công nhận rộng rãi trên thế giới… Tại Việt Nam trong những năm qua Tiếng Hàn Quốc được nhiều các bạn trẻ lựa chọn theo học và làm việc với các công ty Hàn Quốc. Trường cao...

Xem chi tiết »

Cao đẳng tiếng Hàn Quốc|Liên thông cao đẳng tiếng Hàn Quốc

1. Mục tiêu chungĐào tạo cử nhân Tiếng Hàn Quốc trình độ cao đẳng, trung cấp, văn bằng 2,.. có phẩm chất đạo đức tốt, kỹ năng nghề nghiệp, nhân cách sư phạm, sức khỏe tốt, có tri thức về văn hóa Hàn Quốc, có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Hàn, có những hiểu biết về lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội Hàn Quốc. Sau khi tốt...

Xem chi tiết »

Tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên cao đẳng chính quy

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG Trường Cao đẳng Văn Lang Hà Nội thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng hệ chính quy như sau: 1. Ngành đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng chính quy: Ngành đào tạo TT Mã nghề...

Xem chi tiết »

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ TUYỂN SINH LIÊN THÔNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2015 Trường Đại học Quản lý và công nghệ Hữu Nghị xin thông báo tuyển sinh hệ liên thông Đại học chính quy năm học 2015 với các nội dung cụ thể như sau: 1. Ngành tuyển: -...

Xem chi tiết »

Tuyến sinh Đại học hệ vừa làm, vừa học 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2015 - Căn cứ Qui chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, ban hành kèm theo quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông tư số: 15/2011/TT-BGDĐT...

Xem chi tiết »

Liên thông lên đại học ngành xây dựng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CĐ LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUI - Căn cứ kế hoạch tuyển sinh hệ liên thông,Căn cứ vào hợp đồng liên kết đào tạo với trường Đại học Lương Thế Vinh.Trường Trung cấp công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ liên...

Xem chi tiết »

Đại học thương mại tuyển sinh đại học hệ vừa học vừa làm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số :  69  /TB -ĐHTM Hà Nội, ngày   9   tháng 02  năm...

Xem chi tiết »

2 Trang sau

PHÒNG TS - ĐÀO TẠO

Điện thoại: 024. 6686 1357
Hotlie: 0968 86 86 41


today
Online:
1
vtoday
Truy cập hôm nay:
7
yesterday
Truy cập hôm qua:
16
all
Tổng truy cập:
20013