Khoa công nghệ thông tin

Tuyển sinh cao đẳng chính quy ngành công nghệ thông tin

Trường cao đẳng Văn Lang Hà Nội thông báo xét tuyển Trung cấp, cao đẳng chính quy ngành công nghệ thông tin như sau: TT Ngành đào tạo Mã nghề TT Ngành đào tạo Mã nghề 1 Quản...

Xem chi tiết »

Chương trình đào tạo Quản trị cơ sở dữ liệu

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ Chuyên ngành: Quản trị cơ sở dữ liệu Tên nghề: Quản trị cơ sở dữ liệu Mã nghề:    Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 38 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp:...

Xem chi tiết »

Chương trình đào tạo Kỹ thuật sữa chữa, lắp ráp máy tính

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ Ngành: Kỹ thuật sữa chữa, lắp ráp máy tính Tên nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính Mã nghề: 50480101      Trình độ đào tạo:  Cao đẳng nghề Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; Số lượng môn học, mô đun đào...

Xem chi tiết »

Chương trình đào tạo ngành Quản trị mạng máy tính

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ Ngành Quản trị máy tính - Hệ cao đẳng Tên nghề: Quản trị mạng máy tính Mã nghề: Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương; Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 43 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt...

Xem chi tiết »

PHÒNG TS - ĐÀO TẠO

Điện thoại: 024. 6686 1357
Hotlie: 0968 86 86 41


today
Online:
1
vtoday
Truy cập hôm nay:
7
yesterday
Truy cập hôm qua:
16
all
Tổng truy cập:
20033